Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/forum/common.php on line 106
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 78: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1165

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/emigra5/public_html/londynski.co.uk/index.php on line 1171
Londynski.co.uk, Praca w Londynie, Londyn Ogloszenia, Londynek Anglia, Polonia w Londynie

Home OfficeWszyscy przyjeżdżający do Zjednoczonego Królestwa z myślą podjęcia zatrudnienia są zobowiązani do rejestracji w Home Office. Home Office jest nazwą działu rządu, który zajmuje się rejestracją osób pracujących pochodzących z nowych krajów członkowskich UE.

Niezarejstrowanie się w ciągu pierwszego miesiąca pracy spowoduje, żebędzie ona nielegalna od upływu tego terminu do momentu otrzymania ważnego zaświadczenia o dokonaniu rejestracji

Rejestracja jest płatna i na dzień dzisiejszy kosztuje 90 funtów (jednorazowo) oficjalnie jest to potwierdzenie, że dana osoba została przyjęta w obszar brytyjskiego rynku pracy i ma wkład w rozwój brytyjskiej gospodarki). Przy każdej zmianie pracy również jesteśmy zobowiązani (już bezpłatnie) do zgłaszania tego w Home Orfice przez wysłanie formularza. Przepis ten przestaje obowiązywać po przepracowaniu pełnego roku z przerwa nie dłuższą niż 30 dni. Od tego momentu wolno nam podejmować nową prace bez powiadamiania Home Office. Druk rejestracyjny potocznie nazywany przez Polaków Home Office można pobrać
tutaj w wersji polskiejAdres Home Office
Immigration & Nationality Directorate


Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon CR9 2BY
tel.:0 870 606 7766
informacja dla studentów tel.:0870 241 0645


NAJCZęŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy muszę się rejestrować do pracy w Wielkiej Brytanii?
Nastepujące osoby będą musiały się zarejestrować w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office): - obywatele jednego z nowych Państw Członkowskich (oprócz Malty i Cypru) objęci Programem Rejestracji Pracowników; oraz - osoby rozpoczynające prace w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie; lub - osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przed 1 maja bez zezwolenia. Następujące osoby nie są objęte rejestracją pracowników i w związku z tym nie muszą się rejestrować, jeżeli spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków: - osoby prowadzące działalność gospodarczą; - osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy lub dłużej w tym samym miejscu pracy, w którym są zatrudnieni w dniu 1 maja 2004 r.; - osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii i pozostające w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r.; - osoby, które uzyskały zezwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii przed 1 maja jako sezonowi pracownicy w rolnictwie i podjęli prace w ramach Programu Sezonowych Pracowników w Rolnictwie w dniu 1 maja lub pózniej; - osoby swiadczące usługi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy nie posiadającego siedziby w Wielkiej Brytanii; - osoby będące jednocześnie obywatelami Wielkiej Brytanii, innego państwa członkowskiego EOG (oprócz 8 nowych państw członkowskich) lub Szwajcarii; - najbliżsi krewni obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG (oprócz jednego z 8 nowych państw członkowskich) prącujących w Wielkiej Brytanii; - członkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG zamieszkujących w Wielkiej Brytanii jako studenci, emeryci lub osoby posiadające wystarczające środki utrzymania.
Powrót na górę

Kiedy należy się rejestrować?
Wniosek o rejestrację w ramach Programu Rejestracji Pracowników należy złożyć natychmiast po podjęciu nowej pracy. Jeżeli dana osoba nie złoży wniosku w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie stanie się nielegalne po upłynięciu tego terminu. Zatrudnienie będzie nielegalne do momentu wydania zaświadczenia o rejestracji oraz konieczne może się okazać przerwanie zatrudnienia.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?
Należy wypełnic formularz wniosku WRS (Program Rejestracji Pracowników), podając nazwisko, adres, datę urodzenia, obywatelstwo oraz szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia. W celu uzyskania formularza wniosku lub informacji, można zatelefonować pod numer: 08705 210 224 lub odwiedzić strony: www.ind.homeoffice.gov.uk lub www.workingintheuk.gov.uk Formularz nalezy przesłać pod adres: Worker Registration Team Home Office Walsall Road Cannock WS11 0WS Zalecamy wysłanie wniosku listem poleconym. W przypadku składania wniosku po raz pierwszy, razem z wnioskiem należy przesłać: - pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia; - dwa zdjęcia paszportowe; - paszport lub dowód osobisty; oraz - opłatę wysokości 50 GBP.

Jak dokonać płatności?
Płatności można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym w Wielkiej Brytanii oraz lub kartą płatniczą lub kredytową. Wpłynięcie płatności na konto może w niektórych przypadkach trwać do 5 dni. Najszybszym sposobem dokonania płatności jest przekaz pocztowy.


Co po rozpatrzeniu wniosku?
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma pocztą nastepujące dokumenty: - Karta rejestracji Zawiera nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, obywatelstwo, zdęcie oraz numer identyfikacyjny. Karta rejestracji zachowuje ważność przez cały okres rejestracji w tym programie. - Zaświadczenie o rejestracji Zaświadczenie ma formę listu. Jest to zezwolenie na pracę dla pracodawcy wymienionego we wniosku. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana pracodawcy. Ważność zaświadczenia wygasa w dniu zakończenia pracy dla danego pracodawcy. Jeżeli dana osoba nie pracuje już dla danego pracodawcy w chwili wydania zaświadczenia, zaświadczenie jest nieważne. - Paszport lub dowód osobisty Kartę rejestracji i zaświadczenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli decyzja w sprawie wniosku będzie odmowna (np. jeżeli dana osoba nie musi się rejestrować w tym programie), wnioskodawca otrzyma pismo odmowne oraz paszport lub dowód osobisty. Opłata zostanie zwrócona w całości. Kopia pisma odmownego zostanie przesłana pracodawcy.

Co należy robić w przypadku zmiany miejsca pracy?
W przypadku zmiany miejsca pracy, należy złożyć wniosek o zaswiadczenie o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników stanowiące pozwolenie na pracę dla nowego pracodawcy. Należy skorzystać z formularza wniosku WRS. Należy podać numer identyfikacyjny znajdujący się na karcie rejestracji oraz przedstawić dane dotyczące nowego pracodawcy. Wtedy zostanie wydane nowe zaświadczenie wskazujące nowego pracodawcę. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana do nowego pracodawcy. Należy zachować nowe zaświadczenie wraz z pierwszym zaświadczeniem i kartą rejestracji ze zdjęciem.

Czy muszę płacić przy składaniu wniosku o kolejne zaświadczenie?
Nie. Opłata pobierana jest jedynie przy pierwszym wniosku składanym w ramach Programu Rejestracji Pracowników i wydaniu karty rejestracji.

Czy mogę pracować jednocześnie w więcej niż jednym miejscu pracy?
Tak, ale konieczne jest złożenie wniosku o zaświadczenie o rejestracji dla każdego pracodawcy, u którego zatrudniona jest dana osoba.

Kim jest pracodawca?
Pracodawca jest osobą bezpośrednio wypłacająca wynagrodzenie pracownika.

Co należy zrobić w momencie zakończenia zatrudnienia?
Jeżeli dana osoba otrzymuje już zasiłek na dziecko lub korzysta ze zwolnienia podatkowego, a kończy się zatrudnienie tej osoby, należy skontaktować się z miedzynarodową linią informacyjną do spraw zasiłków na dzieci pod numerem telefonu 0845 302 1454.

Co zrobić w razie zgubienia karty rejestracji lub zaświadczenia?
Należy się skontaktować z Zespołem Rejestracji Pracowników.

Jakie są korzyści z rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników?
Po okresie 12 miesięcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba będzie miała pełne prawo do swobodnego przemieszczania się i nie będzie już musiała się rejestrować w Programie Rejestracji Pracowników. Osoba ta będzie mogła uzyskać zezwolenie na pobyt w EOG potwierdzajacy prawo do zamieszkania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnioty Europejskiej.

Co wlicza się do 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia?
"Nieprzerwane zatrudnienie" oznacza, że dana osoba nie może pozostawać bez pracy przez okres dłuższy niż suma 30 dni w ciągu 12 miesięcy. W celu wykazania 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia konieczne bedą zaświadczenia o rejestracji lub inne dowody świadczące o zatrudnieniu.

Czy mogę wziąć urlop?
Tak, ale musi to być płatny urlop, a nie przerwa w zatrudnieniu.

Jakie są korzyści z rejestracji?
Rejestracja natychmiast po podjęciu pracy leży w interesie pracownika. Umożliwi to rozpoczęcie naliczania czasu 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia oraz umożliwi danej osobie uzyskanie pełnego prawa do swobodnego przemieszczania po uplywie 12 miesięcy. Pracodawca nie będzie mieć prawa do zatrudniania danej osoby przez okres dluższy niż jeden miesiąc, jeżeli w tym czasie pracownik nie złoży wniosku o rejestracje.

Czy muszę opłacać podatki oraz Ubezpieczenie Społeczne?
Osoby, których dochody w Wielkiej Brytanii osiągną określony próg, muszą płacić podatki oraz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Platności dokonuje sie poprzez firmę pracodawcy i zazwyczaj sumy te odejmowane są od wynagrodzenia. Osoby, które pracowały wcześniej w Wielkiej Brytanii i nie mają pewności co do swoich zobowiązań podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniem społecznym wynikających z wcześniejszego okresu, mogą się skontaktować z poufna infolinią do spraw podatków i zasiłków Urzędu Podatkowego Wielkiej Brytanii (Inland Revenue) pod numerem 0845 608 6000.

Co powinny zrobić osoby prowadzące działalność gospodarczą?
Osoby te powinny natychmiast zarejestrować się w Urzędzie Podatkowym (Inland Revenue) dzwoniąc pod numer 0845 915 4515. Za opóźnienie przy rejestracji grozi grzywna wysokości 100 GBP.

Jakie inne sumy mogą zostać odjęte przez pracodawcę?
Oprócz podatku i ubezpieczenia społecznego, pracodawcy mogą odejmować od wynagrodzenia jedynie sumy na zakwaterowanie i transport. Suma, którą pracodawca może pobrać za zakwaterowanie jest prawnie ograniczona. Pracodawca może poprosić pracownika o podpisanie osobnej zgody na odjęcie tych sum od wynagrodzenia. Jeżeli dana osoba nie miała wyboru co do miejsca zakwaterowania lub rodzaju świadczonych usług mieszkaniowych, odjęcie sumy od wynagrodzenia może być nielegalne. Przed podpisaniem zgody, należy zasięgnać rady Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub skorzystać z infolinii do spraw minimalnego wynagrodzenia

Czy pracodawca moze zatrzymać mój paszport?
Paszport stanowi własnść rządu kraju wydania i nikt inny nie powinien go przetrzymywć.

Jaką powinienem uzyskać płacę?
Wiekszość osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii ma prawo do uzyskania wynagrodzenia przynajmniej w wysokości krajowej płacy minimalnej. Osoby pragnące uzyskać informacje o wysokości należnych dochodów w świetle tego przepisu lub osoby, które sądzą, że otrzymują wynagrodzenie poniżej krajowej płacy minimalnej, mogą skorzystać z telefonicznej linii pomocy 0845 6000 678.

Ile godzin wolno mi pracować?
W większości miejsc pracy w Wielkiej Brytanii obowiązują prawne ograniczenia dotyczące średniego czasu pracy, przerw na odpoczynek oraz płatnych urlopów. Należy się upewnić, czy dane miejsce pracy jest objęte tymi ograniczeniami oraz dopilnować, aby pracodawca stosował się do obowiązujących przepisów. Informacje na ten temat można uzyskać w Departamencie Przemysłu i Handlu (Department of Trade and Industry) dzwoniąc pod numer 0845 6000 925 lub w Internecie pod adresem: www.dti.gov.uk.

Czy dostanę urlop?
Pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin przysługują cztery tygodnie płatnego urlopu, tzn. jeżeli osoba zatrudniona jest na rocznej umowie i pracuje pięc dni w tygodniu, przysługuje jej do 20 dni urlopu. Ponieważ urlop może jednak obejmować święta państwowe, należy sprawdzić zapisy umowy dotyczące uprawnień urlopowych. Jeżeli pracownik nie wykorzystał wszystkich przysługujących dni urlopu, w momencie zakończenia zatrudnienia pracodawca musi zapłacić za niewykorzystane dni wolne.

Jak mogę znaleźć pracę?
Pomocy w znalezieniu zatrudnienia udzielić może najbliższa agencja pośrednictwa pracy o nazwie "Jobcentre" lub "Jobcentre Plus". Możliwe jest także znalezienie zatrudnienia za pośrednictwem agencji prac dorywczych. Agencje te zapewniają pracowników dla innych firm. Agencja zatrudnia pracownika, wypłaca wynagrodzenie i może zapewniać zakwaterowanie i transport. Praca jest jednak wykonywana na rzeczy innej firmy i firma ta decyduje w jaki sposób praca jest wykonywana. Osoby zatrudnione w agencji otrzymują wynagrodzenie od agencji i agencja ta odejmuje od wynagrodzenia podatek i składki ubezpieczenia społecznego.

Czy muszę składać wniosek o zaświadczenie o rejestracji, gdy zmieniam miejsce pracy podczas zatrudnienia w tej samej agencji pośrednictwa pracy?
Nie. Jezeli nie występuje przerwa w zatrudnieniu, dana osoba posiada stałe zezwolenie na prace w ramach tej samej agencji pośrednictwa pracy, bez względu na miejsce zatrudnienia. Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu trwająca dłużej niż jeden miesiąc, dana osoba będzie musiała złożyć wniosek o zaświadczenie o rejestracji w momencie podjęcia pracy


Ogłoszenia o pracę

Ostatnio na forum